Skip to main content
  1. บทความ/

วันคริสต์มาส

บทความยาว 80 คำ·ใช้เวลาอ่านประมาณ 1 นาที

ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูในสมัยโบราณสิ คงเป็นเหตุการณ์ที่แสนวิเศษและน่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหม

ในสมัยนั้น ครอบครัวชาวยิวต้องเดินทางไปจดทะเบียนสำมะโนครัวตามเมืองที่ตนเองเกิด นางมารีย์และโยเซฟก็เช่นกัน พวกเขาต้องเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธไปยังเมืองเบธเลเฮม ซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร

ระหว่างทาง ท้องของนางมารีย์เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ จนใกล้จะคลอดแล้ว ในที่สุด พระเยซูก็ประสูติในห้องใต้เพดานของโรงเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาต้องพักอาศัยชั่วคราว

ในคืนนั้น บรรดานางฟ้าก็มาปรากฏตัวต่อคนเลี้ยงแกะและประกาศข่าวประสูติของพระเยซู โหราจารย์จากตะวันออกก็เดินทางมานมัสการพระเยซูเช่นกัน

เหตุการณ์การประสูติของพระเยซูเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่ายินดีมาก ชาวคริสต์ทั่วโลกจึงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวันประสูติของพระเยซู

Alt text
Image caption

พระเยซูเกิดวันไหน #

วันคริสต์มาสเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาองค์สำคัญของศาสนาคริสต์ คริสต์มาสตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี

ในพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ระบุวันประสูติของพระเยซูอย่างชัดเจน เพียงแต่บันทึกเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูไว้ในพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูกา ดังนี้

พระวรสารนักบุญมัทธิว #

เล่าถึงเหตุการณ์ที่นางมารีย์ปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้กำเนิดพระเยซูในเมืองเบธเลเฮม ภาพวาดพระเยซูเจ้าประสูติเปิดในหน้าต่างใหม่

พระวรสารนักบุญลูกา #

เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์กาเบรียลมาแจ้งข่าวการประสูติของพระเยซูแก่นางมารีย์ และเหตุการณ์ที่พระเยซูประสูติในห้องใต้เพดานของโรงเลี้ยงแกะ

จากบันทึกของพระวรสารทั้งสองเล่ม เราสามารถสรุปเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูได้ดังนี้

พระเยซูประสูติในสมัยที่จักรพรรดิซีซาร์ออกุสตุสให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน พระเยซูประสูติในเมืองเบธเลเฮม พระเยซูประสูติในห้องใต้เพดานของโรงเลี้ยงแกะ บรรดานางฟ้ามาปรากฏตัวต่อคนเลี้ยงแกะและประกาศข่าวประสูติของพระเยซู โหราจารย์จากตะวันออกเดินทางมานมัสการพระเยซู จนกระทั่งศตวรรษที่ 4 คริสต์ศาสนิกชนในกรุงโรมได้กำหนดให้วันที่ 25 ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันฉลองวันเกิดของสุริยเทพในศาสนาโรมันโบราณ โดยเชื่อว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อทางศาสนาคริสต์และศาสนาโรมันเข้าด้วยกัน

ในปัจจุบัน คริสต์มาสเป็นวันเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูที่สำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลก มีการจัดงานฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ในหลายประเทศ โดยมีการประดับประดาบ้านเรือนด้วยต้นคริสต์มาส แสงไฟ และของตกแต่งต่างๆ มีการฉลองมิสซาคริสต์มาสในโบสถ์ มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว

กิจกรรมวันคริสต์มาส #

กิจกรรมวันคริสต์มาสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การประดับประดาบ้านเรือนด้วยต้นคริสต์มาส แสงไฟ และของตกแต่งต่างๆ ต้นคริสต์มาสเป็นต้นไม้ที่เขียวสดอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและความยั่งยืน แสงไฟและของตกแต่งต่างๆ ก็เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างและความรื่นเริง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ในวันคริสต์มาส เช่น การฉลองมิสซาคริสต์มาสในโบสถ์ การแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว

คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว ชาวคริสต์ทั่วโลกต่างก็เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสด้วยความยินดีและรื่นเริง